Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Foirm Iarratais

Príomháideach agus Faoi Rún (Private and Confidential).

Sonraí Pearsanta / Applicant details
Bliain / Year

Ainm an Pháiste / Child's names
 

Seoladh Buan / Address
 

Seoladh Buan 2 / Address 2

PPS #
 

Creideamh / Religion
 

Gnéas / Gender

Náisiúnacht / Nationality
 

Dáta Breithe / DOB
 

Do you wish for your child to receive the Sacraments

Birth Cert forwarded to school OR emailed to uifhiaich.ias@eircom.net


Sonraí Tuismitheoirí - Caomhnóirí / Parent - Guardian details


Gairm Bheatha / Occupation
 

Guthán Baile / Home no.
 

Fón Póca / Mobile no.
 
Gairm Bheatha / Occupation
 

Guthán Baile / Home no.
 

Fón Póca / Mobile no.
 Eolas breise / Any other Information


I gcás tinneas/timpiste an dtugann tú cead don scoil do pháiste a thabhairt ag an doctúir/oispidéal? / In case of illness/accident do you give the school permission to take your child to the doctor/hospital?


 
Events
Már
23 2018
Laethanta Saoire na Cásca
Aib
21 2018
An Chéad Chomaoineach
Bealt
04 2018
Sos Lár Téarma
Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2018 Gaelscoil Uí Fhiaich