Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Cé Muid

23-Bealtaine-17

maigh nuad.jpg

Is féidir muid a leanúint ar Twitter ! : https://twitter.com/guifhiaich

Is bunscoil comhoideachasiúil Lán-Ghaelach í Gaelscoil Uí Fhiaich a bhunaíodh i Maigh Nuad i 1996.

Cuirimid fáilte roimh bhuachaillí agus roimh chailíní ó Mhaigh Nuad agus an ceantar mórthimpeall air.

Tá an scoil faoi phátrúnacht Ardeaspaig Átha Cliath agus tá sé mar aidhm againn timpeallacht shona, Críostúil , comhoibritheach a chruthú sa scoil ina mbainfeadh na páistí a gcumais iomlána amach.

Tá súil againn gur áit shona, fáilteach í ár scoil agus go bhfágfaidh na páistí ár gcúram le féinmheas, meas ar a chéile agus ar a dtimpeallacht agus a gcultúr.

Gaelscoil Uí Fhiaich is a co-educational Irish medium primary school which was established in Maynooth in 1996.

We welcome boys and girls from Maynooth and the surrounding area.

The school is under the patronage of the Archbishop of Dublin and our aim is to maintain a Catholic and inclusive ethos in our school. Our mission statement says that we strive to create a happy, Christian and co-operative environment in which each child will reach their full potential.

We hope that our school is a happy and welcoming place in which the children in our care will grow and develop into young adults who will respect themselves, others, their environment and their culture.

Events
Feabh
14 2018
Sos Lár Téarma
Feabh
21 2018
An Chéad Fhaoistin
Feabh
27 2018
Cóineartú rang 6
Már
19 2018
Lá le Pádraig
10-Samh-2017
Christmas Arts and Crafts Fair Maynooth
23-Meith-2017
Áiteanna ag líonadh/Places filling up!
16-Meith-2017
Lá Spraoi don chlann go léir 25ú Meitheamh
15-Meith-2017
Foirmeacha Clárúcháin Ar Iarraidh / Missing Enrolment Forms
Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2018 Gaelscoil Uí Fhiaich